HAYVAN TALEBİ

Merkezimiz Sıçan, fare, kobay ve tavşan için, 18/06/2012 tarih ve 064 numara ile T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden “Deney Hayvanı Üretici/ Kullanıcı/ Tedarikçi Kuruluşlara mahsus çalışma izni” almıştır.

Merkezimizde araştırıcıların Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından onaylanmış projeleri için, talebe uygun olarak deney hayvanı üretimi yapılmaktadır. Ayrıca yasal üretici kurumlardan temin edilmesi koşuluyla deneysel çalışma yapma olanakları sağlanabilmektedir.

Merkezden Yararlanma Koşulları
a) Merkezden öncelikli olarak Celal Bayar Üniversitesi akademik personelinin yürütücülüğünü yaptığı araştırma projeleri ve tez çalışmaları için yapılan talepler karşılanır.

b) Talep edilen deney hayvanları, Celal Bayar Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği hükümlerine göre merkez yönetim kurulunun belirlemiş olduğu belirli bir ücret karşılığı verilir.

c) Merkezden deney hayvanı talebi, deney hayvanı talep formu doldurularak Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)  Başvuru Formu ve HADYEK kabul yazısı ile birlikte Merkez Müdürlüğü’ne yapılır.

d) Kurallara uygun olarak yapılan deney hayvanı talebi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan deney hayvanı talebi, ücretinin Celal Bayar Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin, Ziraat Bankası Manisa Şubesi IBAN: TR090001000188394772655064 nolu hesabına yatırılmasından sonra gerekli hayvanların üretimi için planlamaya alınır.

f) Süresinde tamamlanmayan araştırmalarda deney hayvanlarının bakımı talep edilirse, her hayvan için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bakım ücreti alınır.

g) Araştırıcılara tahsis edilen hayvanlara, deney sonrası sağ kalıp belirli bir süre yaşatılacak olan hayvanlara rutin bakım işlemleri deney hayvanları merkezi personeli tarafından yapılır. Özel bir bakım gerekiyor ise, araştırıcılar tarafından yapılması gerekmektedir.

h) Merkezde proje içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde deney hayvanı bulunmaması halinde, Merkez Müdürü’nün bilgisi ve onayı dahilinde yasal üretici kurumlardan araştırıcı tarafından deney hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan deney hayvanları öncelikle “karantinaya” alınırlar ve gerekli kontrollerden sonra kullanılabilirler.

i) Araştırmacılar Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nca belirlenen esaslara uymak zorundadır.

j) Deney hayvanı talep formunda belirtilen çalışma takvimine göre üretilip yetiştirilen hayvanların sorumlu araştırıcı tarafından 2 ay süre ile deneye alınmaması durumunda, söz konusu hayvanlar diğer araştırıcılara tahsis edilir.

k) Araştırma yürütücüsü Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili olarak yapılan yayın ve bilimsel raporlarda merkezin açık adını belirtmek, yayın ya da bilimsel raporun bir örneğini 6 ay içinde Merkeze iletmek zorundadır. 

İLETİŞİM

Adres: Celal Bayar Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası
16059 Uncubozköy / MANİSA
E-posta: cbudeham@cbu.edu.tr


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik